ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ(United Nationalities Democracy Party)


၁။ ပါတီအမည် - ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီ
၂။ ပါတီအမည် (English) - United Nationalities Democracy Party
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၂-၄-၂၀၁၉
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ဦးဒေးဗစ်လှမြင့် ပါ ၁၇ ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၅-၉-၂၀၁၉
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၁၆-၁၀-၂၀၁၉
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၁-၁၂-၂၀၁၉
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ် (၁၂၃)
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  ဦးဒေးဗစ်လှမြင့်၊ နော်အုန်းလှ ( ထွေ/မှူး )
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ -

အမှတ်(၈)၊ ပထမထပ်၊ မနောဟရလမ်း၊ မလွှကုန်းဌေးကြွယ်ရပ်ကွက်၊ ကျောက်မြောင်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၇၇၈၂၆၁၆၅၈၊ ၀၉-၇၇၃၃၇၇၉၈၂၊ ၀၉-၂၅၃၁၀၄၀၇၁
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ -  ရယူရန်

ရှေ့သို့