ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ကြေညာချက်အမှတ် ( ၁၉၂ / ၂၀၂၀)


16 October 2020 : 08:00:18

 

 

 

 

 


ရှေ့သို့