ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများသို့ အသိပေးထုတ်ပြန်ချက်


28 January 2021 : 04:13:43

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၈ ရက်

၁။   ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်ရမည်၊ တရားမျှတရမည်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာရမည်၊ အများယုံကြည် လက်ခံနိုင်ရမည်၊ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများ၏ဆန္ဒနှင့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် တစ်ထပ်တည်းဖြစ်စေရမည် ဟူသော စံ ၅ ရပ်နှင့်အညီ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် သက်ဆိုင်သူအားလုံးက ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန် အသိပေးကြေညာချက်များထုတ်ပြန်ပြီး  ရွေးကောက်ပွဲကြီးကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းလျက် ချောမောအောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။   ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းမှန်ကန်ရေးအတွက် အခြေခံ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပြုစုခြင်းလုပ်ငန်းကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတို့နှင့် စာရင်းပြုစုပြီး အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများကို လစဉ်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။ အခြေခံမဲဆန္ဒရှင်စာရင်းကို ၂၅- ၇- ၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၄- ၈- ၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ရက်သတ္တပတ် (၃)ပတ်ကြာ သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရုံးများတွင် ကပ်ထားကြေညာပြီး မဲစာရင်းတွင် မပါဝင်သင့်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ (ကွယ်လွန်သူ၊ အသက်မပြည့်သူ၊ မဲစာရင်းထပ်နေသူစသည့်) ပါဝင်နေပါက ပုံစံ(၄)ဖြင့် ကန့်ကွက်ရန်၊ မိမိအမည် မပါဝင်ပါက ပုံစံ(၃)ဖြင့် မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းပေးရန်၊ မိမိအမည် ပါဝင်နေသော်လည်း အမှားများပါဝင်က ပုံစံ(၄-ဂ) ဖြင့် ပြင်ဆင်ပေးရန် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါသည်။

၃။   ထိုသို့ လျှောက်ထားလာသည့် ပုံစံ(၃)၊ ပုံစံ(၄)၊ ပုံစံ (၄-ဂ)တို့ဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ကာ ဒုတိယအကြိမ် မဲစာရင်းကို ၁-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ  ၁၄-၁၀-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ထပ်မံကပ်ထားပြီး ပယ်ဖျက်၊ ဖြည့်စွက်၊ ပြင်ဆင်မှုများ ထပ်မံ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများကို ထည့်သွင်းထားသည့် Web Application ဖြစ်သော findyourpollingstation.uec.gov.mm တွင် မဲစာရင်းကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ရန် စီစဉ် ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် Mobile Application ဖြစ်သည့် findyourpollingstation.apk ကို Google play store တွင် Download  ရယူပြီး မဲစာရင်းစစ်ဆေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အထက်ပါ မဲစာရင်းကို CD ဖြင့် (PDF) ဖိုင်ပုံစံ မြို့နယ်အလိုက် သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများထံ မဲစာရင်းမှန်ကန်ရေးအတွက်လိုအပ်သည်များ ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါရန် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါသည်။

၄။    ထို့နောက် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားသည့် ကာလအတွင်း ပြည်ပမှပြန်လည်ရောက်ရှိ လာသူများ၊ မိမိမဲစာရင်းရှိရာဒေသသို့ ပြန်လည်မသွားရောက်နိုင်သူများ၊ မဲစာရင်းတွင် ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူအချို့၏ အမည်များ အစုအဝေးလိုက် ကျန်ရစ်သူများ (ရှိပါက) ထိုမဲစာရင်းတွင် ထပ်မံဖြည့်သွင်းနိုင်ရန် ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင်တပ်မတော်သားများနှင့် အတူနေ မိသားစုဝင်များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တပ်ရင်း/ တပ်မှူးများထံမှ ပေးပို့လာသည့် မဲစာရင်းအတိုင်း စိစစ်မှု မရှိဘဲ မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းပြုစုပေးခဲ့ပါသည်။

၅။    ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရသည်ဖြစ်၍ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ ပုဒ်မ-၂၇ တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် “ကော်မရှင်သည် ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း သို့မဟုတ် စည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်” ဟု လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ-၅၄ တွင် “ကော်မရှင်သည် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်” ဟုလည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ-၉၀ တွင် “ကော်မရှင်သည် သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုအပ်သော နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အမိန့် ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်သည်” ဟုလည်းကောင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအတွင်းမှ သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုအပ်သည့်ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်တိုင်းတွင်လည်း မဲဆန္ဒရှင်များသို့ အသိပေးကြေညာခဲ့သကဲ့သို့ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့လည်း မိတ္တူပေးပို့ခဲ့ပါသည်။

၆။   ရွေးကောက်ပွဲစာရွက်စာတမ်းများ တောင်းခံခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလများတွင် ဥပဒေနှင့်အညီ မိတ္တူကူးယူခွင့်ပြုကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ မဲဆန္ဒရှင်များသို့ အချိန်လုံလောက်စွာ ၃၀-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အသိပေးကြေညာခဲ့ပြီး မိတ္တူကူးယူခွင့် လျှောက်ထားခြင်းများကိုလည်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲပုံစံ စာရွက်စာတမ်းများတွင် သက်ဆိုင်သူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ လက်ရေးလက်မှတ်များ၊ အမည်၊ အဘအမည်၊ အမိအမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊ လက်ရှိနေရပ်လိပ်စာ၊ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ စသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များ ပါဝင်နေသဖြင့် နိုင်ငံသားများ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် လုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ရသည့်အနေဖြင့် လျှို့ဝှက်အဆင့်သတ်မှတ်ကာ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ပေါက်ကြားမှုမရှိစေရန်  သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများက လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားရပါသည်။

၇။  ကြိုတင်မဲကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသည့်နေ့တွင် မဲဆန္ဒရှင်များက လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ဆန္ဒမဲထုတ်ယူပြီး ဆန္ဒမဲပေးခဲ့သည့် တစ်ခုတည်းသော မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပုံစံ(၁) မူရင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက် မဲရုံမှူးက မဲရုံတွင်အသုံးပြုသော အခြားပုံစံစာရွက်စာတမ်းများနှင့် အတူ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း အထုပ်သေး၊ အထုပ်ကြီးများပြုလုပ်၍ လုံခြုံစွာထုပ်ပိုးပြီး ချိပ်တံဆိပ် ရိုက်နှိပ်လျက် မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသို့ ပေးပို့ရပါသည်။ ယင်းတို့ကို မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားရပါသည်။

၈။    ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသည် ဟု ဆိုသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် မဲဆန္ဒရှင်များက ၎င်းတို့၏ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ အတွက် ဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ ကန့်ကွက်လွှာများ တင်ပြလျှောက်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ တင်ပြသည့် ကန့်ကွက်လွှာအမှုပေါင်း (၂၈၇) မှုဖြစ်ပါသည်။ မဲဆန္ဒရှင်များက (၉၄)မှုနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက (၁၉၃)မှုတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကန့်ကွက်လွှာများထဲတွင် ယခု အငြင်းပွားနေသော မဲစာရင်းကိစ္စများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းကန့်ကွက်လွှာအမှုများကို စစ်ဆေး ကြားနာရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့များကို ဖွဲ့စည်းပေးထားပြီး ဖြစ်သည်။

၉။    ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့အသီးသီးက ဖော်ပြပါကန့်ကွက်လွှာအမှုများကို စစ်ဆေး ကြားနာခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ကန့်ကွက်လွှာတင်သွင်းသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့ထံတွင် တင်ပြခြင်း၊ တောင်းဆိုခြင်းများ ပြုနိုင်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့က စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်အရ လိုအပ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများက ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ လုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားသော မဲစာရင်းအပါအဝင် စာရွက်စာတမ်းပုံစံများကို နှစ်ဘက်အမှုသည်များရှေ့၌ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

၁၀။    တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့၏ သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် မြို့နယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပြန်အလှန်စစ်ဆေးမှု (Cross Check) ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် အသက်ကြီးလွန်းသူ၊ ငယ်လွန်းသူ၊ အသက်မပြည့်သူ၊ ကွယ်လွန်သူ၊ မဲစာရင်းထပ်နေသူ ရှိကောင်း ရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည် တစ်နေ့တည်းတွင် မဲအကြိမ်ကြိမ်ပေးရန် မည်သို့မျှ စွမ်းဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ခရီးသွားရန် ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်း၊ နယ်ကျော် မြို့ကျော် နေ့ချင်းပြီးသွား၍ မဲပေးနိုင်သည့်အခြေအနေ မရှိခြင်း၊ မဲတစ်ကြိမ် ပေးပြီးပါက တစ်ပတ်ခန့်အထိ မပျောက်ပျက်နိုင်သော ဆေးရည်မင်ဖြင့် လက်သန်း မင်တို့ခံထားရခြင်း၊ ဆန္ဒမဲ လက်မှတ် ရရှိရေးအတွက် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များထံတွင် အသင့်ရှိပြီးဖြစ်သည့် မဲစာရင်းတွင် ပါ မပါ၊  အမည်၊ အဘအမည်၊ အသက်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ နေရပ်လိပ်စာ စသည်ဖြင့် စစ်ဆေးခံရခြင်းစသည့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအသီးသီး၊ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း​ အဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

၁၁။    နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မရှိဘဲ မဲစာရင်းတွင် ပါဝင်နေခြင်းကြောင့်လည်း မဲပေးပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးရမည် မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံတော်တွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မရှိသူ များပြားပါသည်။ ထို့ကြောင့် လွှတ်တော်အသီးသီး၏ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် ရှိမှသာလျှင် မဲပေးခွင့် ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်း မဟုတ်ဘဲ အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်သူဖြစ်လျှင် မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်း ပေးရပြီး မဲပေးခွင့်ပြုရပါသည်။ အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း အထောက်အထား တစ်စုံတစ်ရာ ပြသနိုင်လျှင် နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ မဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးစေရေးအတွက် မဲပေးခွင့်ပြုရပါသည်။

၁၂။    ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲ၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်နှင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများတွင်လည်း မဲစာရင်းအချက်အလက်များ အားနည်းခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိ ခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါသည်။  ယခုရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း မဲစာရင်းချို့ယွင်းချက် အားနည်းချက်ကြောင့် မဲမသမာမှုအခြေအနေ မဖြစ်နိုင်ပါ။ မဲအနိုင်အရှုံးရလဒ်များသည် ဆန္ဒမဲပေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ အတိုင်း မဲလာပေးသည့် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အပေါ် အများပြည်သူရှေ့မှောက်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲဝင်များ၊ မဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အကူကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာသူများ၊ သတင်းမီဒီယာများ၊ အရပ်ဘက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ ရှေ့မှောက်တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ကို တစ်ရွက်ခြင်း ထောင်ပြခြင်း၊ ရေတွက်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးစီရရှိသည့် ဆန္ဒမဲအရေအတွက်ကို ပုံစံ(၁၆)ဖြင့် ပြုစု၍ မှန်ကန်ကြောင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း၊ မဲရုံတွင် ကပ်ထားခြင်း၊ မြို့နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအသီးသီး ရရှိသည့် ဆန္ဒမဲအရေအတွက်ကို ပုံစံ(၁၉)ဖြင့် အများပြည်သူရှေ့မှောက်တွင် စာရင်းပြုစုခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်များ၊ သက်ဆိုင်ရာကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ၊ အသိသက်သေများက လက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်း၊ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက ကြေညာရခြင်း စသည့် ဆန္ဒမဲရေတွက်ခြင်းနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်အရှုံးကြေညာရခြင်း စသည့် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ကြရပြီး သဘောတူအတည်ပြုကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၁၃။    ထို့အပြင် ယင်းသဘောတူအတည်ပြုသည့် ရလဒ်အတိုင်း မဲရုံအသီးသီး/ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲအသီးသီးတွင် အများပြည်သူမြင်သာအောင် ချက်ခြင်းကပ်ထားကြေညာခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများကိုယ်တိုင် မဲပေးခဲ့သည့်အတိုင်း ဥပဒေနှင့်အညီ သမာသမတ်ကျစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရသည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်များကိုလည်း တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။

၁၄။    ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသော ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ-၄၀၂ အရလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ ပုဒ်မ-၁၁ အရလည်းကောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသော ပြည်ထောင်စုအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရတို့နှင့် နည်းလမ်းရှာပြီး ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးရန်၊ စုပေါင်းအဖြေရှာရန် မည်သည့်ဥပဒေကမျှ အာဏာအပ်နှင်းထားခြင်း မရှိပါ။ အချုပ်အခြာအာဏာ၏ မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်သည့် မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူ လူထုက သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်မြေများအလိုက် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ- ၄ တွင် ပါရှိသည့် “နိုင်ငံတော်၏ အချုပ်အခြာအာဏာသည် နိုင်ငံသားများထံမှ ဆင်းသက်ပြီး နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံး၌ တည်သည်” ဟူသော နိုင်ငံတော် အခြေခံမူအရ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒသဘောထားကို ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပြီး အတိုးအလျော့ အပေးအယူဖြင့် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းကမျှ ဥပဒေကျော်လွန်ကာ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ပြောင်းလဲ၍ ရသည့်ကိစ္စမျိုး မဟုတ်ပါ။ ဤသို့ ပြောင်းလဲမည်ဆိုပါက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ၊ လွှတ်တော်အသီးသီး၏ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သကဲ့သို့ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒကိုလည်း ဆန့်ကျင်ရာရောက်ပါသည်။

၁၅။    ရွေးကောက်ပွဲတွင် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများ၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာပြစ်မှုများ ရှိပါက နစ်နာသူများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း ကန့်ကွက် လွှာများတင်သွင်းခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့၏ အဆုံးအဖြတ်ကို ခံယူခြင်းသာ ဥပဒေကပေးထားသော အခွင့်အရေးဖြစ်ပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့များက လွတ်လပ်စွာ စစ်ဆေးကြားနာ အဆုံးအဖြတ်ပြုပြီးသည့်အခါ မကျေနပ်လျှင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သို့ အယူခံ၊ ပြင်ဆင်မှုများ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလည်း ဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ဆေးကြားနာ ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။         

 

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်


ရှေ့သို့