ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းတွင် မိမိအမည် ပါ/မပါ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် စစ်ဆေးနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်


30 September 2020 : 10:16:47


ရှေ့သို့